L’arquitecte és el professional que s’encarrega de projectar, dissenyar, construir i mantenir edificis, ciutats...

L'arquitectura no pot salvar el món però pot ser un bon exemple
Alvar Aalto

Per la formació rebuda, l’arquitecte té la capacitat d’intervenir en tots els nivells del projecte, des del concepte fins a la finalització de les obres: Consell en escollir el terreny
• Concepció, estudis, disseny
• Rehabilitació, reformes
• Urbanisme
• Avaluació econòmica
• Muntatge financer
• Seguiment administratiu
• Licitació i demanda de pressupostos
• Direcció d’obra, gestió i representació
• Final d’obra
• Informes i peritatges
• Manteniment edificis
• Accessibilitat
• Sostenibilitat, eficiència energètica

Privilegiar la missió complerta:
L’arquitecte pot complir amb més eficàcia la seva missió si ho fa d’inici a fi. És el que millor pot ajudar-vos en totes les operacions, us guiarà a través del procés de construcció i us ajudarà convertir les seves idees en realitat, mentre que optimitza al màxim la situació i el terreny.

L’arquitecte us escolta:
Perquè teniu la vostra forma de vida i els vostres gustos personals...
Perquè voleu que la vostra obra acabi al més aviat possible...

Garanties de l’arquitecte:
Competències: la seva formació assegura unes competències mínimes i el fet d’estar col·legiat facilita el control i el seguiment a més de certificar que està correctament assegurat.
Ètica: el codi deontològic obliga els col·legiats a seguir bones pràctiques, donar consells i assistència, i l’incompliment del codi pot generar faltes greus i inhabilitacions.
Contractual: el fet de signar un contracte amb la mesura i la naturalesa dels treballs a efectuar indica les obligacions.
Professional: pel que fa a l’assegurança obligatòria, d’entre tots els professionals de la construcció, l’arquitecte és el que necessita els requisits d’assegurança més extensos. És l’únic professional registrat en un col·legi professional que té com una de les tasques principals el control que els seus membres estiguin correctament assegurats.

Escollir un arquitecte és l’elecció d’una competència reconeguda legalment per la llei, i la relació de confiança entre el client i l’arquitecte resulta fonamental per assegurar l’èxit del projecte.

És car un arquitecte?
Vosaltres remunereu l’arquitecte, però ell us fa estalviar...
• L’ús d’un arquitecte permet la licitació a diverses empreses, i aquest factor permet assegurar els costos més competitius.
• L’arquitecte ha de garantir en tot moment que es respecti el calendari de construcció. Verifica que els materials utilitzats i la seva aplicació tècnica corresponen perfectament al que s'esperava en el projecte.
• Un edifici dissenyat per un arquitecte professional es manté millor i més temps, factor que redueix els costos de manteniment.
• Els honoraris de l’arquitecte són clars i negociables pel client, mentre que el marge del constructor o altres professionals no està clarament indicat.
• L’arquitecte, professional de la sostenibilitat, proposarà solucions adaptades al terreny i a l’ús de l’edifici que permeti maximitzar l’estalvi energètic.

QUÈ ÉS EL COAA?
El COAA té com a finalitat essencial vetllar perquè l’actuació dels seus col·legiats respongui als interessos i a les necessitats de la societat en relació amb l’exercici professional de l’arquitectura, complint una funció social, i per garantir el compliment de la bona pràctica i de les obligacions deontològiques de la professió. També té com a finalitat la representació i la defensa de la professió i dels interessos professionals dels col·legiats.

© COAA 2014 - Nota Legal