Ahir el departament de Protecció Civil i Gestió d’Emergències del ministeri de Justícia i Interior va signar un conveni de col·laboració amb el Col·legi Oficial d’Arquitectes d’Andorra (COAA), el Col·legi Oficial d’Enginyers d’Andorra (COEA) i el Col·legi Oficial d’Arquitectes Tècnics d’Andorra (COATA) amb l’objectiu d’organitzar una resposta coordinada davant les emergències que provoquin danys a les estructures dels edificis i en què es necessiti determinar l’habitabilitat dels immobles.

En el text, s’estableix un protocol en les situacions d’emergència, risc greu, catàstrofe o calamitat pública provocades per un sisme o altres fenòmens naturals extrems d’abast territorial que requereixin una mobilització especial dels grups d’actuació i grups de suport i una avaluació dels danys de les estructures dels edificis impactats pel fenomen, amb l’objectiu de determinar-ne l’habitabilitat. Segons es detalla també en el conveni, serà el departament de Protecció Civil l’encarregat de posar-se en contacte amb els coordinadors d’emergències identificats en el conveni, i es planificarà conjuntament la resposta segons la gravetat de la situació i la disponibilitat dels col·legiats acreditats.

La signatura de l’entesa ha tingut lloc aquest dilluns a la tarda, i hi han pres part el secretari d’Estat de Justícia i Interior, Joan León, la degana del COAA, Sonia Palau, el degà del COATA, Jaume Rifà i el president del COEA, Vicenç Jorge. El text també recull la voluntat de proporcionar formació tècnica específica en avaluació de danys estructurals i coneixements sobre el sistema d’emergències del país, els plans de protecció civil i els centres de comandament, entre altres.

La col·laboració s’emmarca en les accions de prevenció i de preparació de la resposta enfront a situacions d’emergència que realitza Protecció Civil. Es lliurarà un adhesiu a totes les entitats col·laboradores per tal d’identificar els col·legis oficials mencionats i reconèixer el seu compromís i solidaritat en aquestes situacions d’emergència.