Hormipresa desenvolupa i comercialitza elements constructius prefabricats de formigó des de 1972.

El formigó és el material amb l’ús més estès a la construcció però, la creixent preocupació pel medi ambient i el canvi climàtic, ha fet que es pres’ més atenció a l’impacte ambiental que suposa la seva producció i utilització.

En aquest context, Hormipresa, a través del seu departament d’I+D+i, està desenvolupant diverses estratègies de descarbonització, aplicables a curt i llarg termini: proveïdors de km0, reciclatge d’elements constructius, additius de darrera generació pel formigó, utilització d’energies renovables, gestió de l’aigua, introducció de nous materials i noves solucions constructives com el panell HybridWall.

El panell Hybridwall combina les prestacions del formigó arquitectònic i la fusta tècnica

CLT per oferir un sistema estructural amb finalització de façana, industrialitzat, innovador i sostenible.

El canvi tecnològic vinculat a la industrialització, la introducció de noves prestacions i de

nous processos constructius, està reconegut com una de les claus en el progrés de l’arquitectura i de la sostenibilitat.

PROGRAMA

1.- Hormipresa. Trajectòria

2.- La industrialització vinculada a la sostenibilitat

3.- Descarbonització: estratègies actuals i a llarg termini

4.- Solucions constructives:

ArcticWall (certificació Passivhaus) & HybridWall (solució mixta formigó/CLT)

5.- Recomanacions als arquitectes (prescriptors)