COAA

  • Building
  • Architecture
  • Investment
  • Engineering

Junta de govern

Degana
Sra. SONIA PALAU GARCIA

Secretària
Sra. ZAIRA NADAL BENTADÉ

Tresorer
Sr. JOSEP TRAVÉ SIRVENT

Vocals 

Sr. JORDI CORNELLA AYERBE

Sr. XAVIER BARDINA LAMELAS

Sr. IVAN MORANTE JIMÉNEZ

Sr. ARNAU SEMPERE ALBERT

Vocals suplents
Sr. ENRIC DILMÉ BEJARANO
Sr. MIQUEL MERCE RODRIGUEZ