COAA

  • Building
  • Architecture
  • Investment
  • Engineering

Presentació

El COAA té com a finalitat essencial vetllar perquè l’actuació dels seus col·legiats respongui als interessos i a les necessitats de la societat en relació amb l’exercici professional de l’arquitectura, complint una funció social, i per garantir el compliment de la bona pràctica i de les obligacions deontològiques de la professió.

També té com a finalitat la representació i la defensa de la professió i dels interessos professionals dels col·legiats.

Perquè un arquitecte?

L’arquitecte és el professional que s’encarrega de projectar, dissenyar, construir i mantenir edificis, ciutats…

L’arquitectura no pot salvar el món però pot ser un bon exemple
Alvar Aalto

Per la formació rebuda, l’arquitecte té la capacitat d’intervenir en tots els nivells del projecte, des del concepte fins a la finalització de les obres.

Avantatges d'un arquitecte

Privilegiar la missió complerta

L’arquitecte pot complir amb més eficàcia la seva missió si ho fa d’inici a fi. És el que millor pot ajudar-vos en totes les operacions, us guiarà a través del procés de construcció i us ajudarà convertir les seves idees en realitat, mentre que optimitza al màxim la situació i el terreny.

L’arquitecte us escolta

Perquè teniu la vostra forma de vida i els vostres gustos personals…
Perquè voleu que la vostra obra acabi al més aviat possible…

Garanties de l’arquitecte

La seva formació assegura unes competències mínimes i el fet d’estar col·legiat facilita el control i el seguiment a més de certificar que està correctament assegurat.

El codi deontològic obliga els col·legiats a seguir bones pràctiques, donar consells i assistència, i l’incompliment del codi pot generar faltes greus i inhabilitacions.

Escollir un arquitecte és l’elecció d’una competència reconeguda legalment per la llei, i la relació de confiança entre el client i l’arquitecte resulta fonamental per assegurar l’èxit del projecte.